Sèlman pou $44.99💸 - Aprann devlope aplikasyon pèman an liy ak tout Gateway . Rezève plas ou... Learn more.

Code9 Class Online Courses

Whatever your goal, here are a few places to get started

Easy Aprann kreye sitwèb ak HTML plis CSS's cover
Aprann kreye sitwèb ak HTML plis CSS

This course will be available on Nov. 7, 2020, midnight

Free
44 days
Hard Aprann devlope aplikasyon pèman an liy …'s cover
Aprann devlope aplikasyon pèman an liy ak tout ga…

This course will be available on Oct. 16, 2020, midnight

44.99 USD
86 days
Medium Aprann devlope sitwèb ak Django's cover
Aprann devlope sitwèb ak Django

Django se yon kad travay ki fèt ak langaj pwogramasyon Python, ki rann lavi devlopè fasil. Ak zouti sa ou kapab devlope sitwèb by…

1500.0500.0 HTG / Month
Medium Aprann konnen ak administre Windows 10's cover
Aprann konnen ak administre Windows 10

Windows 10 ki se dènye edisyon nan fanmi sistèm operasyon kliyan windows yo, gen yon pakèt zouti li ofri pou w fè administrasyon,…

1500.0 HTG
Easy Aprann ak metrize konsèp algorit's cover
Aprann ak metrize konsèp algorit

Algorit se yon pwosedi otomatize tankou yon sòt de resèt ki di yon òdinatè men sa pou l fè etap pa etap, pou l arive fè sa l dwe …

Free
Easy Aprann pwograme ak Javascript's cover
Aprann pwograme ak Javascript

JavaScript ("JS" pou abreje a) se yon langaj pwogramasyon dinamik ki konplè epi, ki ka aplike nan yon dokiman HTML, ki ka bay yon…

1500.0 HTG
Easy Aprann pwograme ak Python's cover
Aprann pwograme ak Python

Python se yon langaj pwogramasyon plizyè-nivo, entèprete, vèsatil ak yon nivo ki wo. Python pèmèt pwogramè yo itilize diferan est…

1500.0500.0 HTG / Month

Code9 Class classes are for creators, and fall into a variety of topics related to programming/technology, including illustration, design, photography, video, and more

Become an instructor

Courses Newsletter

Subscribe to our weekly Newsletter don't miss anything anymore. We promise we will not spam you!